רשימת קורסי תואר ראשון ביולוגיה - תשפ"א

סך הכל קורסי חובה -54 נקודות זכות.
סך הכל קורסי אשכולות דרך הרוח / חדשנות ויזמות – 4 נקודות זכות.
סך הכל קורסי בחירה – 8 נקודות זכות.
סך הכל נקודות לתואר -66.