מבנה תוכנית הלימודים בכל המסלולים

שנה א׳ – קורסי חובה

שם הקורס –  נקודות זכות  – שעות שבועיות סמסטריאליות – סוג שיעור – תנאי קדם

ביולוגיה של התא א’ – 2 נקודות זכות – 2 שעות שבועיות סמטריאליות – שיעור – אין

ביולוגיה של התא ב’ – 3 נקודות זכות  – 3 שעות שבועיות סמטריאליות – שיעור ותרגול – מבוא לביולוגיה

כימיה אורגנית – 3 נקודות זכות – 5 שעות סמטריאליות -שיעור ותרגול – כימיה כללית

מעבדה בכימיה – 1 נקודת זכות  – 1 שעה סמטריאליות –מעבדה – כימיה כללית

מתמטיקה – 4  נקודות זכות  – 5 שעות סמטריאליות – שיעור ותרגיל – אין (סטודנטים שהחוג השני שלהם הוא מתמטיקה / מדעי המחשב / מערכות מידע, לא צריכים לקחת קורס זה. חייבים להשלים נקודות זכות בקורסי בחירה בשנה ג’).

פיזיקה א׳ – 3 נקודות זכות – 5 שעות סמטריאליות – שיעור -אין

פיזיקה ב׳ – 3 נקודות זכות  – 5 שעות סמטריאליות – שיעור – פיזיקה א׳

מבוא לאקולוגיה ואבולוציה – 2 נקודות זכות  – 2שעות סמטריאליות – שיעור – אין

כימיה כללית – 4 נקודות זכות  – 5 שעות סמטריאליות – שיעור ותרגיל – אין

כימיה פיזיקלית – 2  נקודות זכות – 3  שעות זכות – שיעור ותרגיל – כימיה כללית

סטטיסטיקה – 3  נקודות זכות – 4 שעות סמטריאליות – שיעור ותרגיל – אין (סטודנטים שהחוג השני שלהם הוא פסיכולוגיה לא צריכים לקחת קורס זה. חייבים להשלים נקודות בקורסי בחירה בשנה ג’).

מבוא לפיזיולוגיה ומבנה גוף האדם – 2 נקודות זכות  – 2 -שעות סמטריאליות- שיעור – אין

שנה ב׳ – קורסי חובה

שם הקורס – נקודות זכות – שעות שבועיות סמסטריאליות – סוג – שיעור – תנאי קדם

ביוכימיה א׳ – 4  נקודות זכות – 5 שעות סמטריאליות – שיעור ומעבדה – כימיות ופיזיקות שנה א׳

ביוכימיה ב׳ – 4 נקודות זכות – 5 -שעות סמטריאליות – שיעור – כימיות ופיזיקות שנה א׳ וביוכימיה א׳

ביולוגיה מולקולארית – 3נקודות זכות  – 3 שעות סמטריאליות – שיעור – כימיות ופיזיקות שנה א׳

גנטיקה כללית – 3 נקודות זכות  – 4 שעות סמטריאליות – שיעור תרגיל ומעבדה – ביוכימיה א׳, ביולוגיה מולקולרית

מיקרוביולוגיה כללית – 3 נקודות זכות  – 4 שעות סמטריאליות – שיעור ומעבדה – ביוכימיה א׳

שנה ג׳ – קורסי חובה

שם הקורס – נקודות זכות – שעות שבועיות סמסטריאליות – סוג שיעור – תנאי קדם

בקרה גנטית באוקריוטים – 3 נקודות זכות – 3 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור ותרגיל – קורסי חובה שנה ב׳

קורסי בחירה לשנה ב׳ 

שם הקורס – נקודות זכות – שעות שבועיות סמסטריאליות – סוג שיעור – תנאי קדם

מבוא למחקר מדעי למצטיינים א׳+ב׳ (שנתי) – 6 נקודות זכות – 6 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה א׳

מנגנונים מולקולריים של מוות תאי וסרטן – 2 נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה א׳

קורסי בחירה לשנה ג׳ בלבד

שם הקורס – נקודות זכות – שעות שבועיות סמסטריאליות – סוג שיעור – תנאי קדם

מבוא לנוירוביולוגיה קורסי חובה שנה ב׳, מבוא תאית ומולקולארית – 4 שעות סמטריאליות – 4 – שעות סמטריאליות – שיעור – לנוירו מערכתית

מדוע סקס: המסתורין של רקומבינציה – 2  נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳, גנטיקה

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית – 4נקודות זכות  – 4 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

מיקרוביולוגיה סביבתית – 2 נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

נוירוביולוגיה של הפרעות במוח  – 4 נקודות זכות  – 4 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

נוירוביולוגיה התפתחותית – 2 נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳, ביולוגיה מולקולארית,ביוכימיה א׳ + ב׳

פרקים נבחרים באבולוציה אורגיזמית – 2  נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

תכנות בפרל  –  2 נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור ותרגיל – קורסי חובה שנה ב׳

שיטות מחקר בביואינפורמטיקה – 4 נקודות זכות  – 4 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

קואבולוציה יחסי טפיל פונדקאי במחלות צמחים – 2 שעות סמטריאליות- 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

זכרון ורגש – 2 נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור  – קורסי חובה שנה ב׳

הבסיס העצבי של קוגניציה בבני האדם – 2 נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

פזיולוגיה השואתית של בעלי חוליות – 3 נקודות זכות – 3 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

ביולוגיה מולקולארית ותאית בתנאי עקה – 3  נקודות זכות – 3 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

מנגנוני בקרה וסיגנלים של רצפטורים (אחת לשנתיים) – 2  נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

יסודות האבולוציה המולקולארית – 2 נקודות זכות- 2  שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

גנומיקה השוואתית של חיידקים – 2 נקודות זכות  – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

יחסי גומלין צמחים ובעלי חיים – 2  נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

שיטות ומודלים במחקר של פיזיולוגיות נבחרות באדם – 3  נקודות זכות – 3 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

אקולוגיה ימית – 2  נקודות זכות – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

פרוייקט מחקר שנה ג׳ (קורס שנתי) – 8 נקודות זכות – 8 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה ב׳

מנגנונים מולקולריים של מוות תאי וסרטן – 2 נקודות זכות  – 2 שעות סמטריאליות – שיעור – קורסי חובה שנה א׳

סך הכל קורסי חובה -54 נקודות זכות.

סך הכל קורסי אשכולות דרך הרוח / חדשנות ויזמות – 4 נקודות זכות.

סך הכל קורסי בחירה – 8 נקודות זכות.

סך הכל נקודות לתואר -66.