המחקר הביולוגי המודרני מצריך התמצאות בתחומי ידע שונים, שבאופן מסורתי לא נחשבו לחלק הכרחי בהכשרתו של חוקר במדעי החיים. כתוצאה מכך נוצר בשנים האחרונות מחסור חמור, בארץ ובעולם, במדענים היכולים לנהל מחקר רב תחומי אמיתי. מטרת החוג היא להכשיר מדענים המצוידים בכלים האינטלקטואליים והמחקריים הנחוצים לקיום מחקר כזה. הלימודים בחוג מיועדים לסטודנטים הרואים את עתידם בחזית המחקר המדעי ובתעשייה עתירת הידע, הרוצים לשלב לימודים לתואר במדעי החיים עם הכשרה מקפת בתחום ידע נוסף. המצטיינים בבוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בלימודי תואר שני ושלישי בביולוגיה ובתחום הידע השני אותו בחרו (עשויים להידרש לימודי השלמה, לפי דרישת כל חוג).

תנאי הקבלה
 1. לחוג יתקבלו תלמידים אשר עמדו בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
 2. חתך קבלה של 640 (שקלול של הפסיכומטרי וממוצע הבגרויות/מכינה).
 3. עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:
  ברמה של 5 יחידות – בציון 70 ומעלה.
  ברמה של 4 יחידות – בציון 80 ומעלה.
  ברמה של 3 יחידות – בציון 90 ומעלה.
 4. ציון יע”ל 120 ומעלה.
  ציון 119-110  – קבלה “על תנאי” בכפוף לדרישות האוניברסיטה.

על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה של החוג המשלים בו בחר ללמוד.

 • בוגרי מכינת מדעי הטבע (בלבד) של אוניברסיטת חיפה יוכלו להתקבל לחוג לביולוגיה ללא פסיכומטרי ובתנאי שהממוצע הכללי של ציוני המכינה  85 ומעלה. בנוסף, יש להשיג 87 לפחות במקצועות הביולוגיה והכימיה (בעלי ציוד בבחינה הפסיכומטרית לא יוכלו ללבקש להתעלם מהציון).
תוכניות לימודים מומלצות

תואר דו-חוגי בביולוגיה ומדעי הרפואה
מסלול זה מעניק בסיס ידע רחב בביולוגיה ורפואה של האדם ומהווה מקפצה אפשרית ללימודי רפואה. המסלול מקנה הבנת המנגנונים של תהליכי החיים וכלים להמשך מחקר בביולוגיה של האדם, נוירוביולוגיה, ואבולוציה.

תואר דו-חוגי בביולוגיה מתמטיקה
מסלול זה מעניק בסיס ידע רחב בביולוגיה של האדם ובמתמטיקה טהורה ויישומית. המסלול מקנה הבנת המנגנונים של תהליכי החיים וכלים להמשך מחקר בביולוגיה של האדם, נוירוביולוגיה, אבולוציה, מתמטיקה, וביופיזיקה.

תואר דו-חוגי בביולוגיה וסטטיסטיקה
מסלול זה מעניק בסיס ידע רחב בביולוגיה של האדם ותחום איסוף ועיבוד נתונים, ניתוח והסקת מסקנות על ידי האדם והמחשב.

תואר דו-חוגי בביולוגיה ופסיכולוגיה
מסלול זה מעניק בסיס ידע רחב בביולוגיה של האדם, ולהתנהגותם והתהליכים הנפשיים שעוברים בני אדם. המסלול מקנה הבנת המנגנונים של תהליכי החיים וכלים להמשך מחקר בביולוגיה של האדם, נוירוביולוגיה, ופסיכולוגיה.

תוכנית לימודים במסלול דו חוגי ביולוגיה ופסיכולוגיה בדגש מוח
במסלול זה משלבים לימודים בחוג לביולוגיה עם לימודים בחוג לפסיכולוגיה. היקף הלימודים במסלול זה מגיע ל-67 נ”ז בחוג לביולוגיה. השיעורים כוללים שיעורי חובה ושיעורי בחירה (ייחודיים למסלול). הקבלה למסלול זה מותנית בעמידה בדרישות הקבלה של שני החוגים – ביולוגיה ופסיכולוגיה.

ניתן לשלב את הלימודים בחוג לביולוגיה עם מרבית החוגים באוניברסיטה (רשימה עדכנית ניתן למצוא באתר מחלקת ההרשמה), אבל רק בתוכניות הנ”ל יעשה מאמץ לתיאום מערכות הלימודים.

מבנה הלימודים
 • הלימודים כוללים קורסי חובה וקורסי בחירה. משך הלימודים שלוש שנים.
 • הלימודים כוללים הרצאות, מעבדות, תרגילים וסיורים על פי אופיו של הקורס.
 • על התלמיד לבחור חוג שני (במסלול הדו חוג) מבין החוגים באוניברסיטה. פירוט על תכניות מומלצות ניתן למצוא כאן בתחילת הדף. המסלול המועדף יצוין בעת ההרשמה.
 • בשנת הלימודים הראשונה יילמדו מקצועות היסוד במתמטיקה ובמדעי הטבע וחלק ממקצועות היסוד בביולוגיה.
 • בשנה ב’ יושלמו הלימודים במקצועות היסוד בביולוגיה לכל התלמידים, ויחלו הלימודים בקורסי חובה ובחירה הייחודיים לשני המסלולים.
 • בשנה ג’ יימשכו לימודי החובה והבחירה בשני המסלולים. בשנה זו יוכלו חלק מהתלמידים לבצע עבודת גמר מחקרית באחת ממעבדות הפקולטה בהנחיית אחד מחברי סגל הפקולטה. הקבלה לקורס זה הינה תחרותית, ומותנית בממוצע ציונים שייקבע עם פתיחת ההרשמה לקורס בכל שנה.
 • במהלך כל שנה, במקביל ללימודי הביולוגיה, ישלים התלמיד את חובות הלימודים בחוג המשלים.
 • הלימודים בתוכנית כוללים קורסי מעבדה המחייבים שימוש בשיטות עבודה המקובלות במעבדה, ושימוש במכשור רלוונטי. במקרה של מגבלות ו/או בעיות נגישות, על המועמד לפנות מראש למזכירות החוג ולמדור נגישות ולקויות למידה על מנת שתיבחן שאלת התאמה לתכנית. 
מה עושים בסיום התואר?

אפשרויות התעסוקה הן מגוונות: ממפעלי ההייטק וביוטק, יזמות סטארטאפ בתחומי הביולוגיה וביוטכנולוגיה, בתי חולים ומעבדות, מכוני מחקר ופיתוח, השתלבות בתעשיית התרופות ובפיתוח תעשייתי, השתלבות בגופים ציבוריים ואפשרות להמשך לימודים בתארים מתקדמים בתחום.